Οργανωτική επιτροπή

Η Οργανωτική επιτροπή της 10ης ΠΕΕΑ αποτελείται από τους

Κατσίκτης Παναγιώτης ( Πρόεδρος της Οργανωτικής )
Φαρμακόπουλος Αντώνης
Νικολακάκος ΠΑναγιώτης
Τρεμούλης Νίκος
Ροβόλη Ιωάννα
Μάρρας Νικόλαος
Τηγάνη Κυριακή
Κεχαγιάς Άγγελος
Σουγλάκος Ευάγγελος
Τσάμης Ευάγγελος
Φαρμακοπούλου Αγάπη