Καλή αντάμωση στον Πάρνωνα

Παρακαλούμε για την ομαλή και επιτυχή έκβαση της εξόρμησης να σεβαστείτε τους κανονισμούς της εξόρμησης.

peea