Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7/2018


Ώρα
Τίτλος
Εισηγητής
Περίληψη

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7/2018


Ώρα
Τίτλος
Εισηγητής
Περίληψη

12:00

13:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

20:30
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

21:30

22:30

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2018


Ώρα
Τίτλος
Εισηγητής
Περίληψη

11:00

Pin It on Pinterest