Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης θα οργανωθεί “bazaar” αστρονομικoύ εξοπλισμού όπου ο καθένας θα μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει μεταχειρισμένο αστρονομικό εξοπλισμό.

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Σάββατο 15/07/2023 ώρα 13:30.

Είναι μια καλή ευκαιρία να πουλήσετε τα αχρείαστα είδη σας έχοντας την ευκαιρία για άμεση συναλλαγή αγοραστή – πωλητή και ελέγχου του προς πώληση είδους.
Για καλύτερη οργάνωση θα ανοιχτεί σχετικό θέμα στο astrovox όπου μπορείτε να δείτε είδη προς πώληση αλλά και να βάλετε και εσείς τα δικά σας καλούδια !