Η Οργανωτική Επιτροπή της 15ης ΠΕΕΑ αποτελείται από τους:

  1. Αντώνης Φαρμακόπουλος (Πρόεδρος της Οργανωτικής)
  2. Παναγιώτης Κατσίχτης
  3. Νίκος Τρεμούλης
  4. Γιώργος Σταματούκος
  5. Βασίλης Μυσιρλής
  6. Αλέξης Νέγκας
  7. Άγγελος Κεχαγιάς
  8. Γρηγόριος Κουλούρας