Παρακαλούμε για την καλύτερη οργάνωση της εξόρμησης κάντε έγκαιρα την εγγραφή σας.
Όποιος φίλος αποφασίσει να προσέλθει στην εξόρμηση την τελευταία στιγμή μπορεί να κάνει την εγγραφή του με την άφιξη του στον χώρο της εξόρμησης !
Παρόλο που η συμμετοχή θα θέλαμε να είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες χορηγίες ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της εξόρμησης. Έτσι έπειτα από ομόφωνη απόφαση των Δ.Σ. των συλλόγων ερασιτεχνικής αστρονομίας από το 2016 αποφασίστηκε να υπάρχει ένα συμβολικό αλλά σημαντικό για την επιτυχία της διοργάνωσης ποσό συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής για τους ενήλικες  είναι 5 € ενώ για τους ανήλικους δωρεάν.
Το ποσό συμμετοχής θα καταβληθεί στην γραμματεία κατά την άφιξή σας στον χώρο της εξόρμησης.

Μετά την εγγραφή σας μην ξεχάσετε να προπαργγείλετε το αναμνηστικό μπλουζάκι της 15ης ΠΕΕΑ !